Letni Strzybóg i święto Leszego – za nami.

Sztandary

„Strzybóg – pan wiatrów i Leszy to dwaj opiekunowie dzikich ostępów, nieprzebytych borów i puszcz, pod których pieczą znajduje się zwierzyna luta i płowa.
Strzybóg to szafarz dóbr, mający na swe usługi płanetników. Może ludziom pomagać, zsyłając pomyślne wiatry, jak i szkodzić potężnymi wichurami.
Leszy sprawuje opiekę nad fauną lasów i podobnie jak Strzybóg, może być ludziom życzliwy, jak i karać ich za nieposzanowanie Natury.
Do tych dwóch bogów pragniemy modły nasze zanosić, by łaskawym okiem na nas patrzyli i pod opiekę swoją wzięli.”

Czytaj dalej Letni Strzybóg i święto Leszego – za nami.